اهدای عضو، اهدای زندگی

اهدای عضو، اهدای زندگی
۳۱ اردیبهشت، روز اهدای عضو گرامی‌باد

۳۱ اردیبهشت، روز اهدای عضو گرامی‌باد

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»