‍ 🔵 برگزاری جلسه با روسای بانکهای شهرستان بوکان

‍ 🔵 برگزاری جلسه با روسای بانکهای شهرستان بوکان
‍ 🔵 برگزاری جلسه با روسای بانکهای شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه با روسای بانکهای بوکان با ریاست "خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور روسای بانکها در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

‍ 🔵 برگزاری جلسه با روسای بانکهای شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه با روسای بانکهای بوکان با ریاست "خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور روسای بانکها در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. 🔸در این جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان ضمن تقدیر و تشکر از بانکهای شهرستان اظهار داشت: خوشبختانه در سال گذشته بانکها همکاری خوبی در حوزه تولید ، وام های ازدواج و وام های ضروری وام مسکن روستائیان داشته اند و در سالجاری هم نباید تاخیری در پرداخت تسهیلات ازدواج و حوزه های دیگر داشته باشیم 🔸خسروپور در ادامه افزود: در سال جاری نیز با توجه به نامگذاری سال رونق تولید توسط مقام معظم رهبری، لازم است برای کمک به بخش تولید بانکها با مجموعه مدیریت شهرستان همکاری نمایند و فرمانداری نیز آماده همکاری متقابل می باشد. 🔸وی با اشاره به شرایط موجود اقتصادی و تحریم های ظالمانه ، خواهان همکاری بانکها در ارائه وام های ضروری به متقاضیان و درک وضعیت معیشتی مردم شد و ادامه داد: حتی المقدور بانکها در اخذ ضمانت ها آسان کاری نمایند. 🔸سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با اشاره به اعلام آمادگی بانکها در پروژه هایی همچون سایت گلخانه ای سریل آباد و بازارچه شهر سیمینه و ... ادامه داد: امیدوارم در سال جاری نیز بانکها با ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به رونق تولید کمک نمایند.