دیدار خسروپور سرپرست فرمانداری با مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب

دیدار خسروپور سرپرست فرمانداری با مدیر پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب
دیدار جناب آقای «فیض حسینی» مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب و هیات همراه با «خسروپور» سرپرست فرمانداری در روز شنبه، مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸.

🔸دیدار جناب آقای «فیض حسینی» مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب و هیات همراه با «خسروپور» سرپرست فرمانداری در روز شنبه، مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸.

🔹به گزارش روابط عمومی شهرستان بوکان در این نشست مشکل گاز مایع در شهرستان مطرح و مقرر شد شرکت پخش افزایش سهمیه شهرستان را پیگیری و کمبود را برطرف نماید.

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»