وزارت بهداشت:

اطلاعات همه سالمندان را در سامانه های بهداشتی دارد و با آنان تماس می گیرند یا پیامک می فرستند.

اطلاعات همه سالمندان را در سامانه های بهداشتی دارد و با آنان تماس می گیرند یا پیامک می فرستند.
سالمندان بالای ۸۰ سال، نگران جا ماندن از واکسیناسیون کرونا

🔻سالمندان بالای ۸۰ سال، نگران جا ماندن از واکسیناسیون کرونا

وزارت بهداشت:

🔹 اطلاعات همه سالمندان را در سامانه های بهداشتی دارد و با آنان تماس می گیرند یا پیامک می فرستند.

🔹عده زیادی از سالمندان هستند که تاکنون هیچ مراجعه ای به مراکز بهداشتی نداشته اند و مطمئن نیستند که اطلاعات آنها در وزارت بهداشت موجود باشد یا با آنان تماس گرفته شود.

🔹همزمان با این نگرانی ها پیام ها و مطالب زیادی در فضای مجازی منتشر شد که مردم و سالمندان برای دریافت واکسن کرونا در برخی سایت ها ثبت نام کنند یا به برخی مراکز مراجعه کنند.

علیرضا رییسی:

🔹فعلا هیچ نیازی به مراجعه سالمندان بالای ۸۰ سال برای تزریق واکسن کرونا نیست. همکاران شبکه بهداشت تا آخر هفته آینده با آنان تماس می گیرند و فراخوان می‌شوند.

🔹اگر تا پایان این هفته با سالمندان تماس گرفته نشد، می توانند با مراجعه به سایت salamat.gov.ir کد ملی خود را وارد و ثبت نام کنند.

@Farmandaribukan1