الزام ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان

الزام ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان
خانوارها باید از پنجشنبه ۱۹ فروردین نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

الزام ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان

خانوارها باید از پنجشنبه ۱۹ فروردین نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

جلال تقی دخت معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی http://amlak.mrud.ir ظرف دو ماه آینده ثبت کنند.

@Farmandaribukan1