اطلاعیه

اطلاعیه
شروع طرح همگانی واکسیناسیون لمپی اسکین و تب مالت در جمعیت دام سنگین (گاو و گوساله)

بسمه تعالی

«اطلاعیه»

طرح همگانی واکسیناسیون لمپی اسکین و تب مالت در جمعیت دام سنگین (گاو و گوساله) شهرستان توسط بخش دولتی و به صورت رایگان از مورخه ۲۵ دیماه ۹۸ و به مدت ۴۵ روز ادامه خواهد داشت. به منظور پیشگیری از بیماریهای فوق الذکر، اجرای بهینه طرح، تحت پوشش قرارگرفتن صد در صدی جمعیت دام سنگین، جلوگیری از ضرر و زیان های اقتصادی ناشی از آنها، پیشگیری از بیماری تب مالت که بیماری مشترک بین انسان و دام بوده و از جنبه اقتصادی و بهداشت عمومی، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، شایسته است موضوع به طریق اولی اطلاع رسانی گردد.

 

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»