هفته جهادکشاورزی

هفته جهادکشاورزی
«۲۱ الی ۲۷ خردادماه، هفته جهادکشاورزی گرامی‌باد»

«۲۱ الی ۲۷ خردادماه، هفته جهادکشاورزی گرامی‌باد»

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»