🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی پروژه روگذر وحدت

🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان با همراهی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بوکان، رئیس راه و شهرسازی و مسئولین مربوطه از پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه روگذر وحدت / روز شنبه ۲۴ فروردین ماه ۹۸