پیام فرماندار شهرستان بوکان در پی شبهات پیش آمده در آیین رونمایی از تندیس سومین جشنواره موسیقی کودکان غرب کشور

بسم الله الرحمن الرحیم در پی شبهات پیش آمده در آیین رونمایی از تندیس سومین جشنواره موسیقی کودکان غرب کشور لازم به تبیین است که بیانیه ستاد برگزاری جشنواره موسیقی استان های غرب کشور به تصریح و شفافیت تمام، گلایه از دوستان خرده گیر و دردناآشنای فضای مجازی بود که در بازتاب فضای رونمایی

بسم الله الرحمن الرحیم در پی شبهات پیش آمده در آیین رونمایی از تندیس سومین جشنواره موسیقی کودکان غرب کشور لازم به تبیین است که بیانیه ستاد برگزاری جشنواره موسیقی استان های غرب کشور به تصریح و شفافیت تمام، گلایه از دوستان خرده گیر و دردناآشنای فضای مجازی بود که در بازتاب فضای رونمایی مذکور به جای نقد منصفانه وخیرخواهانه راه تخریب شخصیت های حاضر در آن مجلس را در پیش گرفتند. بیانیه ای که پنجشنبه و قبل از خطبه های نماز جمعه جناب دکتر قریشی امام جمعه معزز ارومیه تنظیم شده بود در واقع گلایه ای بود از این عزیزان فضای مجازی که قلم شان با بزرگنمایی و ایجاد تفرق در صفوف مرصوص ملت بزرگ ایران ، دلهایی را مکدر و اذهانی را مشوش ساخت و چند صباحی راه را بر دلخوشی دشمن قسم خورده فریبکار گشود. اما خرسندیم و مسرور از این که برخورد مشفقانه و ناصحانه و خیرخواهانه امام جمعه معزز و فرزانه استان جناب دکتر قریشی که سرشار از حکمت محمدی (ص) بود با تابش خورشیدوار خود هم نور محبت و دلسوزی و مکارم اخلاق را بر دل اعضای ستاد تاباند و هم در حین تذکرات لازم بار دیگر عیان ساخت که " ان الذکری تنفع المومنین " .ما اعضای برگزاری جشنواره موسیقی کودکان سه استان غرب کشور ،گوش جان می سپاریم به سخنان نغز برآمده از حسن نیت امام جمعه عزیزمان و به آن درود می فرستیم، درودی که از شمیم آن بوی اخلاص و هدایت به مشام گمگشتگان وادی ضلالت می رسد. مستدام باد خیرخواهی مشفقانه افروخته تر باد شمع دینداری عالمانه منورتر باد نجم آسمان هدایت و اخوت. فرماندار بوکان و اعضای ستاد برگزاری سومین جشنواره موسیقی کودکان استان های آذربایجان غربی،کرمانشاه و کردستان