صدرالدین صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور:

شنبه تعطیل نیست

تعطیلات عید سعید فطر ۱۴۰۰ مصادف باروزهای پنجشنبه و جمعه است و بر همین اساس شنبه تعطیل نیست.

🔻صدرالدین صدری معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی کشور:

🔹شنبه تعطیل نیست

🔹 تعطیلات عید سعید فطر ۱۴۰۰ مصادف باروزهای پنجشنبه و جمعه است و بر همین اساس شنبه تعطیل نیست.

🔹در ماده واحده قانون افزایش تعطیلی عید فطر اعلام شده است که تعطیلات عید سعید فطر دو روز اول و دوم شوال تعیین شده است.

🔹شنبه روز کاری اردیبهشت ماه محسوب می‌شود، آنچه که در فضای مجازی با عنوان اینکه در صورت همزمانی ایام تعطیلات عید فطر با تعطیلات رسمی روز بعد از آن نیز تعطیل خواهد بود در متن قانون وجود ندارد.

@Farmandaribukan1