طرح تنظیم بازار

طرح تنظیم بازار
«توزیع برنج و شکر مصرف خانوار، طرح تنظیم بازار»

 

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، برنج هندی هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی ۸۰ هزار تومان، شکر سفید مصرف خانوار هر بسته ۳/۱۹۰ کیلوگرمی ۱۵ هزار تومان، طرح تنظیم بازار در واحد‌های صنفی منتخب (مطابق لیست) از روز یک‌شنبه، مورخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ توزیع خواهد شد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»