نرخ مصوب اعلامی ناوگان حمل و نقل درون شهری

نرخ مصوب اعلامی ناوگان حمل و نقل درون شهری
⭕️لازم به ذکر است جزئیات کلیه ی مسیرها متعاقبا اعلام خواهد شد...