بازدید از نانوایی ها

بازدید از نانوایی ها
در راستای اجرای مصوبات ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، با همکاری اتحادیه نانوایان و اداره صنعت، معدن و تجارت از نانوایان سطح شهر در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، مورخ ۱۲و۱۳ اسفندماه ۱۳۹۸ بازدید بعمل آمد.

🔸در راستای اجرای مصوبات ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، با همکاری اتحادیه نانوایان و اداره صنعت، معدن و تجارت از نانوایان سطح شهر در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، مورخ ۱۲و۱۳ اسفندماه ۱۳۹۸ بازدید بعمل آمد.

🔸شایان ذکر است با توجه به تذکرات قبلی و به جهت پیشگیری از انتقال و شیوع بیماری کرونا، اکثریت نانوایان از تجمع مشتریان نان در محل نانوایی ممانعت نموده و جهت عرضه نان از طریق نوبت‌دهی با شماره و یا اخذ سفره نان اقدام نموده اند و به تعداد محدودی از نانوایان جهت رعایت نکات بهداشتی فوق تذکرات جدی داده شد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»