دومین اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در سال ۱۴۰۰ صادر شد

دومین اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در سال ۱۴۰۰ صادر شد برای مهار موج چهارم بیماری منحوس کرونا به وحدت، همدلی و هماهنگی و هم افزایی ظرفیت ها نیاز داریم

دومین اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در سال ۱۴۰۰ صادر شد

 برای مهار موج چهارم بیماری منحوس کرونا به وحدت، همدلی و هماهنگی و هم افزایی ظرفیت ها نیاز داریم

 ضرورت اطلاع رسانی مستمر و مسئولانه در مدیریت و مهار بیماری کرونا

 مردم عزیز، همچنان مجدانه نسبت به رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بهداشت فردی و اجتماعی و پروتکل های بهداشتی اقدام تا با همت همگانی بتوانیم از شرایط فعلی گذر نمائیم

https://moi.ir/fa/اخبار/151342
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور

@Farmandaribukan1