دکتر روحانی در پیامی با تبریک عید سعید قربان به سران کشورهای اسلامی:

دکتر روحانی در پیامی با تبریک عید سعید قربان به سران کشورهای اسلامی:
دکتر روحانی در پیامی با تبریک عید سعید قربان به سران کشورهای اسلامی:

🔻 دکتر روحانی در پیامی با تبریک عید سعید قربان به سران کشورهای اسلامی:

🔹 سران کشورهای اسلامی در پرتو اراده و مساعی مشترک، موجبات وحدت و یکپارچگی روزافزون جهان اسلام را فراهم آورد

🔹 رئیس جمهور در پیام های جداگانه به سران کشورهای اسلامی ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان، ابراز امیدواری کرد که سران کشورهای اسلامی در پرتو اراده و مساعی مشترک بتوانند موجبات وحدت و یکپارچگی روزافزون جهان اسلام را فراهم آورده و با اتخاذ تدابیر مناسب شاهد کنترل و غلبه بر ویروس کووید19 باشیم که گریبان‌گیر بشر امروز شده است.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان» https://instagram.com/farmandaribukan 🌐 www.bookan-ag.ir