🔵 دیدار فرماندار شهرستان بوکان با همراهی امام جمعه، روسای ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران، ثبت احوال، دارایی و مسئولین مربوطه با خانواده های شهدا

🔵 دیدار فرماندار شهرستان بوکان با همراهی امام جمعه، روسای ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران، ثبت احوال، دارایی و مسئولین مربوطه با خانواده های شهدا
🔵 دیدار فرماندار شهرستان بوکان با همراهی امام جمعه، روسای ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران، ثبت احوال، دارایی و مسئولین مربوطه با خانواده های جانباز سرافراز خانم ژیلا خسرویان و شهید والا مقام ابراهیم مکائیلی روز سه شنبه ۲۵دیماه ۹۷

🔵 دیدار فرماندار شهرستان بوکان با همراهی امام جمعه، روسای ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران، ثبت احوال، دارایی و مسئولین مربوطه با خانواده های جانباز سرافراز خانم ژیلا خسرویان و شهید والا مقام ابراهیم مکائیلی روز سه شنبه ۲۵دیماه ۹۷