در پایان نشست استانداران سراسر کشور در سال جدید مطرح شد؛

وزیر کشور: انتخابات مهم ترین رویداد سیاسی سال ۱۴۰۰ است

وزیر کشور: انتخابات مهم ترین رویداد سیاسی سال ۱۴۰۰ است
موج چهارم کرونا یک موج جهانی است/ تشکر فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا از مردم به خاطر همراهی مناسب در ۱۴ ماه اخیر

در پایان نشست استانداران سراسر کشور در سال جدید مطرح شد؛

وزیر کشور: انتخابات مهم ترین رویداد سیاسی سال ۱۴۰۰ است

موج چهارم کرونا یک موج جهانی است

ان شاا... با همراهی مردم بتوانیم هر چه سریعتر از موج چهارم بیماری عبور کنیم

تشکر فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا از مردم به خاطر همراهی مناسب در ۱۴ ماه اخیر

 موضوع کرونا برای وزارت کشور موضوعی چند بعدی است

 وزارت کشور آمادگی خوبی برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ دارد

مقتضیات حضور پرشور مردمی در انتخابات را فراهم کنیم

صدا و سیما با رعایت بی طرفی و قانونمداری، شور انتخاباتی مناسبی در جامعه ایجاد کند

 مردمی که پای صندوق رای می آیند باید نماینده سلیقه و فکرشان را در میان نامزدها داشته باشند.

https://moi.ir/fa/اخبار/151068

مشاهده فیلم:
https://moi.ir/fa/اخبار/151068

🇮🇷پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور

@Farmandaribukan1