بازدید از کنارگذر بوکان

بازدید از کنارگذر بوکان
بازدید دکتر «رحمانی» معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی از کنارگذر بوکان به همراه «خسروپور» سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان

بازدید دکتر «رحمانی» معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی از کنارگذر بوکان به همراه «خسروپور» سرپرست فرمانداری، مدیران کل، شهردار شهر بوکان و جمعی از مسئولین شهرستانی در روز دوشنبه، مورخ ۲۳ دیماه ۱۳۹۸.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان

👉 t.me/omidebukan