برگزاری جلسە بررسی مشکلات شهرستان بوکان در حوزە گازرسانی

برگزاری جلسە بررسی مشکلات شهرستان بوکان در حوزە گازرسانی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه بررسی مشکلات شهرستان در حوزه گاز رسانی با ریاست " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی و هیات همراه، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس اداره گاز و مسئولین مربوطه روز سه شنبه ۱ مرداد ماه ۹۸ در محل فرمانداری برگزار گردید.

 برگزاری جلسە بررسی مشکلات شهرستان بوکان در حوزە گازرسانی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه بررسی مشکلات شهرستان در حوزه گاز رسانی با ریاست " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی و هیات همراه، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس اداره گاز و مسئولین مربوطه روز سه شنبه ۱ مرداد ماه ۹۸ در محل فرمانداری برگزار گردید.

 شایان ذکر است در این جلسه مشکلات گاز واحدهای تولیدی و صنعتی ،تسریع در پیمان سپاری پروژه های روستائی ، گاز رسانی به مناطق مورد هدف ستاد بازآفرینی ،اضافه کردن تعدادی از روستاها به پروژه گاز رسانی در سال ۹۸ ،گازرسانی به کارخانه آسفالت شهرداری ،ورزشگاه پنج هزاری نفری و ... بررسی و مقرر شد توسط شرکت گاز اقدامات لازم صورت گیرد.

 لازم به ذکر است در حال حاضر ۵۷روستا دارای شبکه گاز بوده و ۶۲روستا در دست اقدام است.

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan