سهام عدالت

سهام عدالت
سهامداران عدالت ظرف ۶ ماه می توانند ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند

سهامداران عدالت ظرف ۶ ماه می توانند ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند

رئیس سازمان خصوصی سازی:
🔹آزادسازی سهام عدالت به گونه‌ای خواهد بود که سهامداران ظرف ۶ ماه آینده بتوانند تا ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند.
🔹تنها تا ۸ خرداد مهلت برای انتخاب روش آزاد سازی وجود خواهد داشت.

🔸«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»