دیدار مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان بوکان

دیدار مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان بوکان
«محمدپوری» مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان بوکان در محل دفتر فرماندار دیدار و گفتگو نمود.

🔷در این نشست در خصوص وظایف متعدد سازمان بهزیستی و ارتباط مستقیم با اقشار آسیب پذیر جامعه و انواع آسیب های اجتماعی که اغلب از اعتبارات سازمان و مشارکت خیرین میباشد و  همچنین در خصوص رویکرد پیشگیرانه  وکاهش آسیب های اجتماعی با همفکری و اهتمام جمعی مجموعه بحث و تبادل نظر گردید.
اسکندری فرماندار شهرستان بوکان بر مهم بودن وظایف بهزیستی تاکید نمود و عنوان کرد‌؛ نقش خیرین بسیار پر رنگ است و اقدامات سازمان در نوع خود امانتی است در دستان ما و این فرصتی است برای ذخیره و توشه آخرت همه ما، و همچنین از زحمات مجموعه کارکنان بهزیستی تقدیر و تشکر نمودند.

📅 ٢٢ اردیبهشت 1401
@Farmandaribukan