جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده

🗓 دوشنبه؛ (۱۴۰۰/۰۱/۳۰)

برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان بوکان با حضور «براخاصی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان بوکان و اعضای کارگروه

در این جلسه برنامه‌های کارگروه اجتماعی و فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان در سال ۱۴۰۰ تدوین شد.

#گزارش_تصویری
#کارگروه_فرهنگی_و_اجتماعی

@Farmandaribukan1