جلسه برنامه ریزی و هماهنگی پیرامون مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی پیرامون مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی پیرامون مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان بوکان با ریاست «خسروپور» سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، بخشداران سیمینه و مرکزی، حضور اعضای شورای تامین و اعضای شورای اداری در روز پنج شنبه، مورخ ۱۷ بهمن ماه ۹۸ در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

🔹جلسه برنامه ریزی و هماهنگی پیرامون مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان بوکان با ریاست «خسروپور» سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، بخشداران سیمینه و مرکزی، حضور اعضای شورای تامین و اعضای شورای اداری در روز پنج شنبه، مورخ ۱۷ بهمن ماه ۹۸ در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

🔸شایان ذکر است برنامه ریزی برای راهپیمایی ۲۲ بهمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد: مراسم رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه از چهارراه اطلاعات آغاز و پس از طی مسیر (خیابان انقلاب) در میدان فرمانداری تجمع و اجرای برنامه و سخنرانی صورت پذیرد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»