🔵 نشست با مالکین اراضی کشاورزی همجوار شهرک صنعتی به منظور توسعه فاز ۲ شهرک صنعتی اوچ تپه

🔵 نشست با مالکین اراضی کشاورزی همجوار شهرک صنعتی به منظور توسعه فاز ۲ شهرک صنعتی اوچ تپه
🔵 نشست با مالکین اراضی کشاورزی همجوار شهرک صنعتی به منظور توسعه فاز ۲ شهرک صنعتی اوچ تپه با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور بخشدار سیمینه، رئیس صنعت ، معدن و تجارت و رئیس شهرک صنعتی روز پنجشنبه ۲۷ دیماه ۹۷ در محل فرمانداری برگزار گردید. 🔶 در این جلیه بعد از بحث و بررسی مقرر شد که با تعین هیات کارشناسی مراحل اجرائی تملک این زمینها توسط شرکت شهرک صنعتی استان اجرائی شود.

🔵 نشست با مالکین اراضی کشاورزی همجوار شهرک صنعتی به منظور توسعه فاز ۲ شهرک صنعتی اوچ تپه با ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور بخشدار سیمینه، رئیس صنعت ، معدن و تجارت و رئیس شهرک صنعتی روز پنجشنبه ۲۷ دیماه ۹۷ در محل فرمانداری برگزار گردید. 🔶 در این جلیه بعد از بحث و بررسی مقرر شد که با تعین هیات کارشناسی مراحل اجرائی تملک این زمینها توسط شرکت شهرک صنعتی استان اجرائی شود.