🔵 دیدار و ملاقات عمومی فرماندار شهرستان بوکان با شهروندان، در راستای رفع مشکلات آنان / روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۹۷

🔵 دیدار و ملاقات عمومی فرماندار شهرستان بوکان با شهروندان، در راستای رفع مشکلات آنان / روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۹۷
🔵 دیدار و ملاقات عمومی فرماندار شهرستان بوکان با شهروندان، در راستای رفع مشکلات آنان / روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۹۷

🔵 دیدار و ملاقات عمومی فرماندار شهرستان بوکان با شهروندان، در راستای رفع مشکلات آنان / روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۹۷ ✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان 🌐 https://sapp.ir/governorboukan