بازدید از روستای کوسه

🔹 «بازدید از روستای کوسه با هدف بررسی روند اجرای پروژه کانال هدایت آب‌های سطحی»

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، با هدف بررسی روند اجرای پروژه کانال هدایت آب‌های سطحی از روستای کوسه توسط «حاج انور حبیب‌زاده» منتخب مردم فهیم بوکان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، «خسروپور» سرپرست فرمانداری و «خضری» سرپرست بخشداری مرکزی بوکان در روز سه‌شنبه، مورخ ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بازدید بعمل آمد.

🔸شایان ذکر است کانال هدایت آب‌های سطحی روستای کوسه به طول ۴۳۰ متر و برآورد هزینه ۸۰۰ میلیون تومان در حال ساخت می‌باشد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»