🔵 برگزاری جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان بوکان

🔵 برگزاری جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان بوکان
🔵 برگزاری جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان روز شنبه مورخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ با حضور دبیر شورای ترافیک، معاون عمرانی شهرداری، رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری، رئیس اداره راه و شهرسازی و نماینده پلیس راهرو در محل فرمانداری برگزار گردید.

🔵 برگزاری جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان روز شنبه مورخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ با حضور دبیر شورای ترافیک، معاون عمرانی شهرداری، رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری، رئیس اداره راه و شهرسازی و نماینده پلیس راهرو در محل فرمانداری برگزار گردید. 🔸در این جلسه درخواست های شهروندان در خصوص مشکلات ترافیکی بررسی و همچنین برخی گره های ترافیکی و تقاطع های سطح شهر بررسی و مقرر شد پس از بازدید از این مکانها موارد در جلسه آتی شورای ترافیک تصمیم گیری شود. ✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan