طرح تنظیم بازار

طرح تنظیم بازار
«توزیع برنج هندی طرح تنظیم بازار»

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، برنج هندی طرح تنظیم بازار در واحد‌های صنفی منتخب (مطابق لیست) از روز پنج‌شنبه، مورخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ با قیمت هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی ۸۰ هزار تومان، توزیع خواهد شد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»