نشست با عوامل اجرایی نخستین دوره جشنواره تئاتر خیابانی ناله شکینه

🔹در این دیدار آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری این جشنواره مورد بررسی قرار گرفت.

 

🔹نخستین دوره جشنواره تئاتر خیابانی ناله شکینه با حضور 13 گروه تئاتر از شهرهای مختلف آذربایجان غربی از روز شنبه چهار تیرماه به مدت سه روز برگزار می شود.