پیام تصویرى محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربى به مناسبت حلول سال نو ، سال ١٤٠١