دیدار و ملاقات عمومی

دیدار و ملاقات عمومی
🔸 دیدار و ملاقات عمومی روز چهارشنبه، ۲۵ دیماه ۹۸

🔸 دیدار و ملاقات عمومی «خسروپور» سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با همشهریان عزیز در راستای رفع مشکلات آنان.

🕙 روز چهارشنبه، مورخ ۲۶ دی ماه ۹۸

 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»