سخنرانی رهبر انقلاب

سخنرانی رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت ۱۸ روز یکشنبه (فردا) به‌صورت زنده از طریق شبکه‌های رسانه ملی با مردم سخن خواهند گفت.

🔸رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت ۱۸ روز یکشنبه (فردا) به‌صورت زنده از طریق شبکه‌های رسانه ملی با مردم سخن خواهند گفت.

🔹این سخنرانی از شبکه خبر، شبکه یک سیما و رادیو سراسری پخش خواهد شد.

@Farmandaribukan1