برگزاری جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوکان

برگزاری جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوکان
برگزاری جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوکان با ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان

برگزاری جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوکان با ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور فرماندهی انتظامی، اعضای شورای اسلامی شهر بوکان و مسئولین مربوطه در محل سالن اجلاس فرمانداری بوکان