اطلاعیه ۱۸ ستاد انتخابات کشور

اطلاعیه ۱۸ ستاد انتخابات کشور
«کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به احزاب، گروههای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد»

✍️به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، متن اطلاعیه به شرح زیر می باشد:

🔸اطلاعیه شماره (۱۸)
به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی می رساند ، کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به احزاب، گروههای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد . لذا ضروری است در صورت مشاهده هرگونه آثار تبلیغات در طول زمان  اخذ رأی آن را امحاء نمایند.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»