جلسه مشترک اعضای شورای تامین با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان آذربایجان‌غربی

جلسه مشترک اعضای شورای تامین با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان آذربایجان‌غربی
جلسه مشترک اعضای شورای تامین با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان آذربایجان‌غربی با ریاست «خسروپور» سرپرست فرمانداری در روز یک شنبه، مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۸ در محل فرمانداری شهرستان بوکان با محوریت بررسی مسائل و مشکلات ترافیکی شهر بوکان»

جلسه مشترک اعضای شورای تامین با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان آذربایجان‌غربی با ریاست «خسروپور» سرپرست فرمانداری در روز یک شنبه، مورخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۸ در محل فرمانداری شهرستان بوکان با محوریت بررسی مسائل و مشکلات ترافیکی شهر بوکان»

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»