روز معلم

روز معلم
۱۲ اردیبهشت‌ماه، سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز گرامی‌داشت مقام معلم

۱۲ اردیبهشت‌ماه، سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز گرامی‌داشت مقام معلم

@Farmandaribukan1