رهبر انقلاب: پیروزی فلسطین تضمین شده است

رهبر انقلاب: پیروزی فلسطین تضمین شده است
مبارزه برای آزادی فلسطین، جهاد فی سبیل اللّه و فریضه و مطلوب اسلامی است.

رهبر انقلاب: پیروزی فلسطین تضمین شده است

🔹مبارزه برای آزادی فلسطین، جهاد فی سبیل اللّه و فریضه و مطلوب اسلامی است. پیروزی در چنین مبارزه‌ای تضمین شده است، زیرا فرد مبارز حتّی در صورت کشته شدن هم به اِحدی الحُسنیین دست یافته است.

🔸«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»