روحانی

کرونا هراسی و عادی‌سازی کرونا هر دو خطرناک است

کرونا هراسی و عادی‌سازی کرونا هر دو خطرناک است
تعطیلی کسب و کار در بلند مدت امکان پذیر نیست

روحانی: کرونا هراسی و عادی‌سازی کرونا هر دو خطرناک است

🔹رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

▫️ کرونا هراسی و عادی سازی کرونا هر دو خطرناک است.
▫️تعطیلی کسب و کار در بلند مدت امکان پذیر نیست
▫️ تجمعات به طور کلی در شرایط امروز غیرقابل قبول است
▫️ نسبت به کنکور هم اگر وزارت بهداشت ایرادی داشته چارچوبی برای آن ایجاد می‌کند تا مشکلی نباشد اجتماعات باید در حد ضرورت محدود شود.
▫️ در کارخانجات هم باید از ماسک استفاده شود.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»