برگزاری مراسم رونمایی از محصول جدید واحد تولیدی افشار صنعت بوکان ( تریلر چادری سه محور و تریلر کمپرسی سه محور )

برگزاری مراسم رونمایی از محصول جدید واحد تولیدی افشار صنعت بوکان ( تریلر چادری سه محور و تریلر کمپرسی سه محور )
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مراسم رونمایی از محصول جدید واحد تولیدی افشار صنعت بوکان ( تریلر چادری سه محور و تریلر کمپرسی سه محور ) با حضور " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان، فرمانده هان نظامی و انتظامی، روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، راهداری و حمل و نقل جاده ای، مسئولین مربوطه و جمعی از نمایندگان واحدهای تولیدی در محل واحد تولیدی افشار صنعت بوکان برگزار گردید.

 برگزاری مراسم رونمایی از محصول جدید واحد تولیدی افشار صنعت بوکان ( تریلر چادری سه محور و تریلر کمپرسی سه محور )

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مراسم رونمایی از محصول جدید واحد تولیدی افشار صنعت بوکان ( تریلر چادری سه محور و تریلر کمپرسی سه محور ) با حضور " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان، فرمانده هان نظامی و انتظامی، روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، راهداری و حمل و نقل جاده ای، مسئولین مربوطه و جمعی از نمایندگان واحدهای تولیدی در محل واحد تولیدی افشار صنعت بوکان برگزار گردید.

شایان ذکر است واحد تولیدی افشار صنعت بوکان با اشتغال زایی مستقیم ۲۰ نفر در سال، تولید ۳۵ دستگاه تریلر سه محور، ۱۰۰ دستگاه اتاق بار کامیون ، ۴۰ دستگاه تریلر و نیم تریلر کشاورزی و ۱۰۰۰ تن تولید خم کاری فعالیت دارد.

 در ضمن در سطح شهرستان بوکان تعداد ۳۲واحد اتاق سازی وجود دارد.