انصراف سه نفر از نامزدها

انصراف سه نفر از نامزدها
«انصراف سه نفر از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بوکان»

🔸 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، سه نفر از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه بوکان به نام های «شیرکو دل پاک»، «حمزه مرادی» و «حسین خسروی کلتپه بوکان» انصراف خود را کتبا به مرکز حوزه انتخابیه بوکان تحویل دادند.

🔸شایان ذکر است اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه بوکان به شرح ذیل تغییر کرد:

▫️۱. آقای انور حبیب زاده بوکانی
▫️۲. آقای سلیمان فیضی
▫️۳. آقای محی الدین معتمدی
▫️۴. خانم ناهید نادری

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»