فراخوان عمومی؛

دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری اجرای پروژه مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوکان

دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری اجرای پروژه مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوکان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، در راستای اجرای پروژه‌ها و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش مشارکت عمومی-خصوصی در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق، شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی در نظر دارد پروژه‌ مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی #بوکان را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

فراخوان عمومی؛

دعوت از متقاضیان سرمایه‌گذاری اجرای پروژه مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوکان

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، در راستای اجرای پروژه‌ها و طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش مشارکت عمومی-خصوصی در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق، شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی در نظر دارد پروژه‌ مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی #بوکان را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

🔹لذا شرکت‌های صاحب صلاحیت در حوزه آب و فاضلاب و احداث تصفیه‌خانه در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری و اجرا و بهره‌برداری پروژه به معاونت فنی شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی مراجعه نمایند.

#فراخوان
#شهرک_صنعتی
#سرمایه‌گذاری

@Farmandaribukan1