عید سعید فطر

عید سعید فطر
عید سعید فطر مبارک باد

«عید سعید فطر بر عموم مسلمانان جهان مبارک‌باد»

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان» 🌐