شرایط اعطای تسهیلات

شرایط اعطای تسهیلات
شرایط اعطای تسهیلات کرونایی بر اساس ۱۳ رسته کسب و کار مشمول دریافت تسهیلات بیماری کرونا

🔸 شرایط اعطای تسهیلات کرونایی بر اساس ۱۳ رسته کسب و کار مشمول دریافت تسهیلات بیماری کرونا

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»