اطلاعیه

اطلاعیه
توزیع مواد ضدعفونی کننده

اطلاعیه (توزیع مواد ضدعفونی کننده)

🔸 پیرو تصمیمات و پیگیری‌های ستاد پیشگیری از بیماری کرونا و شبکه بهداشت و درمان و در پاسخ به دغدغه‌های شهروندان عزیز، طی هفته آتی، کمبود مواد ضدعفونی در داروخانه‌های سطح شهر  برطرف و با نظارت شبکه بهداشت و درمان و اداره صمت توزیع خواهد شد.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»