آغاز زمان ویرایش اطلاعات سهامداران سهام عدالت

آغاز زمان ویرایش اطلاعات سهامداران سهام عدالت
از ساعاتی پیش امکان ویرایش اطلاعات سهامداران سهام عدالت مهیا شد.

🔸 آغاز زمان ویرایش اطلاعات سهامداران سهام عدالت

🔹از ساعاتی پیش امکان ویرایش اطلاعات سهامداران سهام عدالت مهیا شد.

🔹افرادی که تا ۱۵ اردیبهشت ماه، از طریق سامانه الکترونیکی سهام عدالت روش آزادسازی را انتخاب کرده بودند، در صورت تمایل می‌توانند مجدد به سامانه مراجعه کرده و تنها برای یک بار، روش آزاد سازی خود را تغییر بدهند.

🔸«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»