(۲) در صورت ابتلا به ویروس کرونا چه کار کنیم؟

(۲) در صورت ابتلا به ویروس کرونا چه کار کنیم؟
کرونا قابل پیشگیری و درمان است با آموزش و خودمراقبتی

🔹(۲) در صورت ابتلا به ویروس کرونا چه کار کنیم؟

🔸 کرونا قابل پیشگیری و درمان است با آموزش و خودمراقبتی

 

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»