🔵 استقبال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان، فرماندهی یگان ویژه استان آذربایجان غربی،فرماندهی انتظامی و رئیس اداره ورزش و جوانان از همایش تور دوچرخه سواری چهل بهار یگان های ویژه

🔵 استقبال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان، فرماندهی یگان ویژه استان آذربایجان غربی،فرماندهی انتظامی و رئیس اداره ورزش و جوانان از همایش تور دوچرخه سواری چهل بهار یگان های ویژه
🔵 استقبال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان، فرماندهی یگان ویژه استان آذربایجان غربی،فرماندهی انتظامی و رئیس اداره ورزش و جوانان از همایش تور دوچرخه سواری چهل بهار یگان های ویژه ناجا دور تا دور نوار مرزی کشور بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران

🔵 استقبال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان، فرماندهی یگان ویژه استان آذربایجان غربی،فرماندهی انتظامی و رئیس اداره ورزش و جوانان از همایش تور دوچرخه سواری چهل بهار یگان های ویژه ناجا دور تا دور نوار مرزی کشور بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران