آمار مبتلایان به بیماری کرونا

آمار مبتلایان به بیماری کرونا
آخرین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در شهرستان بوکان:

🦠 آخرین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در شهرستان بوکان:

▫️تعداد کل بیماران بستری شده در حال حاضر: ۱۲ نفر (۶ مورد مثبت و ۶ مورد مشکوک)
▫️تعداد بیماران تحت نظر در نقاهتگاه: ۰ نفر
▫️تعداد کل فوتی‌ها:  ۱۶ نفر
▫️تعداد کل مثبت‌ها از شروع اپیدمی تا عصر چهارشنبه، مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه: ۲۲۶ نفر

🔹 «ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرستان بوکان»