🔵 برگزاری آئین عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای شهرستان بوکان

🔵 برگزاری آئین عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای شهرستان بوکان
🔵 برگزاری آئین عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای شهرستان بوکان با حضور امام جمعه، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، جانشین فرماندهی سپاه استان کردستان، اعضای شورای تامین، اعضای شورای اداری، خانواده های معظم شهداء و جانبازان سر افراز

🔵 برگزاری آئین عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای شهرستان بوکان با حضور امام جمعه، سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، جانشین فرماندهی سپاه استان کردستان، اعضای شورای تامین، اعضای شورای اداری، خانواده های معظم شهداء و جانبازان سر افراز