‍ برگزاری کارگاه تخصصی اطفاء حریق و پیشگیری از آتش سوزی در مراتع و مزارع با مدیریت بحران

‍  برگزاری کارگاه تخصصی اطفاء حریق و پیشگیری از آتش سوزی در مراتع و مزارع با مدیریت بحران
‍به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان کارگاه تخصصی اطفاء حریق و پیشگیری از آتش سوزی در مراتع و مزارع با مدیریت بحران با ریاست " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور بخشدار سیمینه، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان و سیمینه و مسئولین ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

‍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان کارگاه تخصصی اطفاء حریق و پیشگیری از آتش سوزی در مراتع و مزارع با مدیریت بحران با ریاست " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور بخشدار سیمینه، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان و سیمینه و مسئولین ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان بر آمادگی کلیه دستگاه های اداری شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: باید همه ما آمادگی کامل را برای شرایط بحرانی داشته باشیم.

خسروپور با اشاره به ظرفیت مردم در شرایط بحرانی افزود: استفاده از ظرفیت مردم و سازمانهای مردم نهاد در چنین شرایطی اساسی بوده زیرا با امکانات محدود دولتی در شرایط بحرانی موفق نخواهیم شد.

وی با اشاره به ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی در روستاها گفت: باید به دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها نیز در این راستا آموزش های لازم داده شود زیرا آشنایی با انواع مواد آتش زا، انواع حریق و نحوه سرایت و پیشروی آتش خصوصاً در مراتع و بیشه زار‌ها و روش‌های مقابله و پیشگیری از آتش سوزی و کنترل و اطفاء حریق مهم و اساسی است.

شایان ذکر است در پایان این جلسه تصمیمات لازم اتخاذ و مقرر شد تمامی دهیاران ضمن تشکیل تیم اطفا حریق متشکل از دهیار ،شورا و ...با انعقاد قرارداد امکانات موجود در روستاها از جمله تراکتور و پمپ های سمپاشی را به فرجه زمانی مشخص در اختیار گیرند و در آتش سوزی در مراتع و روستا همراه با دستگاه متولی مسئولیت مستقیم دارند همچنین شهرداریها حوزه خدماتی و حریم شهر را عهده دار خواهند بود ضمنا مقرر شد آتش نشانی و هلال احمر آموزش های لازم جهت پیشگیری و کنترل حریق را به کلیه دهیاران ارائه دهند .